Ull från åsenfår

Klippt och förädlad på gården

Ull för tovning och spinning

Fåren här klipps två gånger per år, vår och höst, av en professionell fårklippare.

Ullen varierar mycket mellan individerna men även på ett och samma djur. Den kan vara allt från blankaste rya till finaste vadmalsull. Den är mycket lättarbetad och passar bra att både spinna och tova.

Utbudet varierar över året men kontakta oss så får du veta vad som finns just nu.