Lammkött

Närproducerat lammkött

Merparten av årets lamm slaktas på senhösten och de är då ca sex månader. Ett mindre antal slaktas sedan på vårvintern när de är ca 10 månader.

Slakt och paketering sker på godkänt slakteri, oftast Jämtlandsgården i Hammerdal. De lamm som slaktas på hösten blir lammlådor som ligger på ca 8-10 kg. Dessa förbokas under hösten. 

De lamm som slaktas på vårvintern säljs som styckdetaljer via REKO-ring Berg som du hittar på Facebook. Ibland finns även rökta styckdetaljer som rökts hos Hede Kött & Chark. Även de säljs via REKO-ring Berg.