Tjänster

Hembesök med rådgivning

Den här tjänsten lämpar sig för befintliga trädgårdar, där man vill göra mindre åtgärder eller bara vill få lite idéer att jobba vidare på. 

Under 2 timmar går vi igenom trädgården och du får tips och råd på förändringar utifrån de behov och drömmar du har. 

I priset ingår resa inom Bergs kommun. Utanför Bergs kommun tillkommer reskostnad med 50 kr/mil.

1 500 kr

Växt-/planteringsförslag

Du får hjälp med planteringsförslag för mindre eller större planteringar och växtförslag med växtförteckning. Förslag på växter efter förutsättningar som växtzon, ljusförhållande, läge, jordmån osv. Ett hembesök, planteringsplan och växtförteckning ingår. 

Reskostnad tillkommer med 50 kr/mil.

Från 

2 800 kr

Funktionsplan/idéskiss

Skiss som visar övergripande form och stil men går inte in på detaljer. Ett hembesök med genomgång av checklista samt en övergripande idéskiss över trädgården där huvudfunktioner och växtstrukturer framgår. 

Reskostnad tillkommer med 50 kr/mil.

Från 

2 800 kr

Detaljerad trädgårdsplan

Här får du en detaljerad ritning, illustration och detaljerad skiss med växtförslag, övriga material och detaljer som ingår i trädgårdsplanen. Kan göras för hela eller delar av trädgården. Ett eller flera hembesök med genomgång av checklista samt en övergripande idéskiss över trädgården där huvudfunktioner och växtstrukturer framgår. 

Reskostnad tillkommer med 50 kr/mil.

Offert