Nästelns lamm

Landskapsvårdare

Får för landskapsvård och närproducerat

Jag har en mindre besättning av får för att sköta om och öppna upp gamla igenväxta betesmarker. På så sätt bidrar de till den biologiska mångfalden och till mer öppna landskap. Dessutom är de ett trevligt sällskap och de ger också en utmärkt ull, fina skinn och ett gott kött. 

De går ute året runt med möjlighet att gå in i ligghall under den kalla årstiden. Lamningen sker i början av maj när värmen återkommit och gräset har börjat grönska. Det här tycker jag ger en bra start för lammen och underlättar även för mig när det inte brukar behövas någon tillskottsvärme.

Fåren är av rasen åsenfår, som även brukar kallas för skogsfår. Det är en okomplicerad lantras som har bra härdighet, lätta lamningar och bra modersegenskaper.  De trivs utomhus hela året runt och är duktiga slyröjare. Allt det här är egenskaper som bidrog till att jag valde just den här rasen. 

Färgen varierar mellan de olika individerna men de är ofta viltfärgade, ibland med inslag av brunt. De kan också vara allt från rent vita till svarta med eller utan vita inslag. Det är därför alltid lika spännande att se vilka färger årets lamm får.